International Conference, February 16

Programme

Time is in Central European Time (CET)

15:00

Welcome

Opening address by Erna Solberg, the Prime Minister of Norway

Flexible learning

By Sveinung Skule, Director of Skills Norway

What does research tell us about flexible education?

By Sabine Wollscheid, researcher at NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, research and education

“We are humans not zoomans” the human effect of technology, change and digitalisation

By Pellegrino Riccardi

16:15

Active break   

16:25

Session 1A – 1C

Open session programme

1A – Open education as enabler for innovative lifelong learning

Chair: Torunn Gjelsvik, ICDE

How can open education and OER be strategic tools for innovation and scale in quality education and learning? And why is it beneficial for learners, teachers, educators, business and the civil society?

Why Open Education is important in the context of lifelong learning, inclusion and employability

By Paul Stacey, Executive Director, Open Education Global

The Innovative Aspect of Open Education

By Rob Farrow, Senior Research Fellow, Institute of Educational Technology, Open University UK

Innovation and Entrepreneurship with OER – an introduction to the ERASMUS + project European Network for Catalysing Open Resources in Education” (ENCORE +)

By Juliane Granly, Project and Development Manager, ICDE

Q&A and panel discussion

1B – Recognition and validation of learning 

Chair: Knut Erik Beyer-Arnesen , Abelia

To succeed with lifelong learning, prior learning must be recognized and non-formal and informal learning validated. The session provides new knowledge in why these aspects are essential for facilitating learning for working life.

Why is validation of learning important for lifelong learning?

By Jens Bjørnåvoll, Senior expert European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)

Work & Study in Haaga-Helia University of Applied Sciences- model for recognition and validation of learning

By Elina Iloranta, Development Manager and Marjaana Mäkelä Principal Lecturer, Haaga-Helia University of Applied Sciences

Issuing of micro-credentials i EU and 12 collaborating university to offer micro-modules with industry partners

By Mark Brown, Professor Dublin City University

1C – Stories of online learning

Chair: Brit Svoen, Inland Norway University of Applied Sciences

In this session, online learning is approached from three different perspectives. The first paper gives an overview of the MOOC landscape in Scandinavia, followed by a presentation of a large-scale Norwegian skills development programme for schools where so far 83.000 teachers are enrolled. The last paper addresses online learning in smaller groups, and focuses on how to create a safe space for collaboration and sharing in digital storytelling courses.

Is there a Scandinavian model for MOOCs? Mapping the landscape of online learning.

By Cathrine TømteVito Laterza, Rómulo M. Pinheiro & Aleksandar Avramovic, University of Agder

The Curriculum Renewal in Norway. Experiences from using organisational MOOCs in a skills development programme.

By Project Manager Hege Havn, Inland Norway University of Applied Sciences

Creating a safe online space – collaboration and sharing in digital storytelling courses.

By Tony Sumner, Pilgrim Projects, UK

17.25

Break

17:35

“How to lead and motivate for innovating in learning institutions for the future worklife”

By Dr. Neil Fassina, President of Athabasca University, Canada & President of ICDE

18:00

Closing of the international conference

18:10

End of official programme   

18:15

Networking event (ends 19:00 CET)


Nasjonal konferanse den 17. februar

Program

09.00

Velkommen

Både arbeidsrelevant og høyt akademisk nivå – Hva er utfordringen?

v/Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet og Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Arbeidsrelevansmeldingen – en underveisrapport om kommende Stortingsmelding

v/Tove Lyngra, prosjektleder Kunnskapsdepartementet

09.50

Pause og overgang til sesjoner

10:00

Sesjon 2A – 2C

Se sesjonsprogram

2A: Dimensjonering  og finansiering av utdanning for framtidas arbeidsliv

Sesjonsleder: Arvid Ellingsen, leder av Fagskolerådet og Spesialrådgiver i LO

Et kompetanseintensivt arbeidsliv og en rask utvikling av nye kompetanseområder vil kreve fokus på dimensjonering av utdanningstilbud. Hvem og hvordan skal en planlegge og dimensjonere utdanningstilbud?

Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040

v/Nils Martin Stølen, Forsker SSB

Panel:

 • Kjetil Tvedt, Norsk Industri
 • Svein Stølen, rektor UiO
 • Sveinung Skule, direktør Kompetanse Norge
 • Ragnhild Lied, leder UNIO
 • Gesine Fischer, leder Studentorganisasjonen i Innlandet

2B: En strømmetjeneste for livslang læring

Sesjonsleder: Tommy Bull Henstein, direktør i Fleksibel utdanning Norge (FuN)Innledninger og panel

Teknologirådet har gitt ut rapporten «En strømmetjeneste for læring» hvor de anbefaler en slik tjeneste for Stortinget. Etter en innledning om hva som ligger bak en fungerende strømmetjeneste, diskuterer vi hvordan noe slikt kan se ut på feltet livslang læring.

Netflix – en effektiv innholdsleverandør

v/Anders Tangen, Produsent av filmer for Netflix og førstelektor ved Westerdals

Panel:

 • June M. Breivik, Avdelingsdirektør i Kulturtanken og medlem av Teknologirådets ekspertutvalg for rapporten «En strømmetjeneste for læring».
 • Marie Elise Axelsen, Avdelingsdirektør i KS Læring
 • Nina Waaler, Prorektor ved OsloMet
 • Hege Tollerud, Head of Community, Brighteye Ventures

2C: Organisasjonsbasert kompetanse-heving i Kompetanseledelse i NAV

Sesjonsleder: Kjersti Qveim, Arbeids- og velferdsdirektoratet

I sesjonen viser NAV hvordan kompetanseledelse skal bidra til at kunnskap og god praksis deles i organisasjonen gjennom å ta i bruk et nettbasert prosessverktøy for ledere og medarbeidere.

Hvilke muligheter har NAV/AV-dir for å bidra til at NAV skaper organisasjonslæring gjennom «Kompetanseledelse – et prosessverktøy for ledere og medarbeidere i NAV?»

v/ Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør i NAV

Presentasjon av metodikk og pedagogisk opplegg for Kompetanseledelse

v/ Stein Amundsen, førsteamanuensis ved HINN

Hvilke muligheter har fylkesnivået for å bidra til at NAV skaper organisasjonslæring gjennom verktøyet?

v/ Unni Wang Sellin, Avd. direktør, NAV Innlandet

Leders refleksjoner rundt erfaringer med verktøyet ved NAV kontoret i Nordre Land

v/ Kim Raymond Nilsen, leder, NAV Nordre Land

10:50

Pause og overgang til ny sesjon

10:55

Sesjon 3A – 3C

Se sesjonsprogram

3A: Digitalisering for livslang læring – har vi ramme-betingelsene og den digitale kompetansen som trengs?

Sesjonsledere: Sofie Axelsen Osland, Hilde Gaard, seniorrådgivere i Diku og Sigurd Eriksson, assisterende direktør i UNIT.

Høyere utdanning møter gjennom Kompetansereformen forventninger om å tilby livslang læring i et mye større omfang enn i dag. Hvordan skape en kultur for livslang læring? Vi ser på virkemidler og rammebetingelser for å få til dette.

Innledninger og gruppediskusjoner over følgende temaer:

 • virkemidler for å digitalisere utdanningen
 • rammebetingelser
 • digital kompetanse
 • digitaliseringsstrategien for UH-sektoren

3B: Hva skal til for å få arbeidsrelevante utdanninger?

Sesjonsleder: Christen Krogh, prorektor Høgskolen Kristiania

Arbeidsrelevansmeldingen vil komme med tiltak og prioriteringer for å øke arbeidsrelevans i utdanningene. Hva skal til for å utvikle relevant kompetanse?

Korte innledninger og panel

Hvordan får vi som arbeidsgiver relevant kompetanse

Hans Henrik Merckoll, direktør IBM-Norge

Hvordan samarbeider vi med arbeidslivet for å være relevant

Eirik Hågensen, rektor Fagskolen i Viken

Hvilken rolle skal utdanningsforvaltningen ha?

Else Kathrine Nesmoen, seksjonsleder utdanning og arbeidsliv, DIKU

Systematisk arbeid med arbeidslivsrelevans

Christen Krogh, prorektor Høgskolen Kristiania

3C: Hvordan lykkes med gode prosesser i nettmøter?

For mange ble 2020 en bratt læringskurve da fysiske møter ble digitale. Det gikk overraskende bra, og mange snakker om et paradigmeskifte i hvordan vi vil fortsette å møtes også når pandemien er over. Men det er særlig én utfordring som ofte blir nevnt: Medvirkning, dialog og gode prosesser er vanskelig å få til, ikke minst når det er mange deltakere. På denne sesjonen deler Kathinka Blichfeldt og Brit Svoen ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet erfaringer og gode tips om hvordan lykkes med dette, også når antall deltakere er flere hundre. Det blir en praktisk sesjon, så ha gjerne også en mobiltelefon tilgjengelig i tillegg til datamaskinen.

11:45

Pause og overgang til plenum

11:50

En kunnskapsorganisasjon i bevegelse

v/ Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, NAV

Veien videre og velkommen tilbake

v/Mette Villand, leder Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

12:25

Slutt